Wat is Sensible Audio?


Inleiding: Audiofile & On the Border
De groep klanten die ons kent weet dat we, naast Audiofile, nog een bedrijf hebben. Een bedrijf opererend in een andere markt, met andere diensten en andere klanten (b2b). De overeenkomst? Beide super leuk om te doen!

On the Border (OTB) consulteert, coacht en traint midden- en kleinbedrijven in compleet succesvol zijn.

Misschien een beetje vreemd, maar OTB heeft Audiofile geholpen in de transitie naar compleet succesvol zijn. En in het kader  ‘practice what you preach’  voeren wij nu uit wat On the Border ons geadviseerd heeft.

Onze Daniëlla
Sinds Daniëlla zich heeft aangesloten bij Audiofile (en OTB) is er niet alleen veel veranderd in algemene zin, maar is een deel van deze veranderingen het directe gevolg van de wijze waarop Audiofile nu naar compleet succesvol zijn kijkt.

De komst van Daniëlla heeft er ook voor gezorgd dat Audiofile eens goed onder de loep genomen werd. Wie zijn wij (echt)? Wat willen wij (precies) bereiken? En hoe gaan wij dat (realistisch) voor elkaar krijgen? Een reeks vragen die ik destijds moest beantwoorden van haar.

“…On the Border helpt midden- en kleinbedrijven in compleet succesvol zijn…”

Wat is ons bestaansrecht?
First step

De eerste stap was het herdefiniëren van Audiofiles pay-off. (a.k.a. slogan ter versterking van het merk).

Met als doel om op heldere, herkenbare en consistente wijze te communiceren met onze (soon to be) klanten. En als doel om de content van de communicatie onderscheidend en dus uniek te laten zijn.

“…Al sinds lancering Audiofile in 2012 is Audiofile zich bewust dat onderscheidingsvermogen, vertaald naar waarde creatie voor haar klanten, het bestaansrecht moet zijn voor Audiofile…”

In alle eerlijkheid, voldoen aan de gestelde criteria was niet eenvoudig:

  • Best eenvoudig. Een goedbekkende pay-off verzinnen ter verfraaiing van het logo, maar waar je als bedrijf niet naar handelt.
  • Betrekkelijk eenvoudig. Een mooie pay-off verzinnen waar je wel naar handelt, maar waar de meeste klanten niks aan hebben.
  • Een helse klus. Een pay-off verzinnen waar je voor leeft, naar handelt én die ook nog eens impact heeft op je klanten.

Weer chapeau voor onze Daniëlla. Die tijdens een verhitte discussie hierover de ruimte stil kreeg met haar ingeving. Na de stilte kwam besef. Het besef is inmiddels omgezet naar de nieuwe Audiofile pay-off.

Sensible Audio
Met de komst van de nieuwe pay-off moest ons oude logo worden aangepast. Het nieuwe logo heeft nu twee afgeronde hoeken. De twee afgeronde hoeken staan ergens voor. Ze staan voor twee nieuwe koerspijlers. Linksonder het logo kunt u ‘m lezen. Onze nieuwe pay-off. U weet wel, de ingeving van Daniëlla die ervoor zorgde dat het even stil werd.

Sensible Audio is het geworden. Sensible Audio heeft telkens twee betekenissen. Sensible Audio koppelt deze twee betekenissen consciëntieus aan elkaar.


Uitleg Sensible Pijler 1
De eerste pijler staat voor alles wat voelbaar is. Niet ongewoon als muziek luisteren je hobby is, toch? Alles wat muzikaal goed voelt, wat moet zorgen voor een hoge goosebump-factor. Muziek is emotie, muziek is thuiskomen, muziek is tot jezelf komen. Er zijn slechts weinig mensen die een mooie audioset hebben om andere redenen dan dat.

Overigens, de marketingafdelingen van fabrikanten schrijven hier met verve over. Indien u onze prachtige audioproducten koopt dan garanderen wij u muzikaal genot op het hoogste niveau. Nu staan wij hier niet afwijzend tegenover. Echter…

…Zijn deze producten, die gemakshalve voor u ‘als beste gepitched worden’, ook daadwerkelijk zo goed? Misschien wel. Misschien ook niet.
Maar, kent marketing u? Is marketing op de hoogte van uw (latente) wensen en behoeften? En indien marketing u niet kent, kent u uw eigen wensen en behoeften? En indien, hoe heeft u dat dan gevalideerd?

Wij zijn daarom van mening dat het belangrijker is meer tijd te investeren in het proces voorafgaand aan dat mooiste gevoel dan ons te zeer te richten op het eindresultaat, het gevoel. Geen speld tussen te krijgen toch?

Fact based met gevoel

Uitleg Sensible Pijler 2

Indien de eerste sensible pijler het resultaatgebied beschrijft (gevoel, emotie, beleving, thuiskomen, tot jezelf komen, goosebumps) dan moet de tweede sensible pijler gaan over wat er moet gebeuren om dat voor elkaar te krijgen.

Wat is het proces? Hoe ziet dat proces eruit? En op welke wijze onderscheidt Audiofile zich hierin ten opzichte van haar concurrenten?

Audiofile quote: “…Om het allerhoogste resultaat in termen van gevoel te bereiken, zullen we kortstondig ons gevoel moeten uitschakelen…”

Paradoxaal, niet? Je wenst gevoel, maar mag het (voor een tijd) niet gebruiken.

Over kortstondig uitschakelen gesproken. Onze hebberigheid iets te willen aanschaffen draagt wel bij aan gevoel maar niet aan resultaat. Idem indien u vooraf veel Google reviews leest. U raakt gebiased, waardoor niet meer betrouwbaar. Naar uzelf.

De tweede pijler gaat over ‘fact-based’ zijn. FACT-BASED. Het gaat over een verstandelijke insteek, een droge insteek, een realistische insteek. Niet beïnvloed door emotie aangepraat door derden. En niet beïnvloed door het lezen van mooie reviews. Tenzij u cognitief belast wilt worden.

Sensible pijler 2 bevat meetbare criteria die u gaan helpen de verstandige keuze te maken. De fact-based insteek gaat u gestructureerd leiden naar het eindresultaat. U weet wel; het gevoel van thuiskomen telkens als u naar uw favoriete muziektracks luistert. Want daar ging het toch om?

Na het goed doorlopen van het proces, schaft u audiospullen aan die direct bijdragen aan dat mooiste gevoel. Het gevoel telkens thuis te komen terwijl u al thuis bent. Het gevoel er te zijn zonder dat u zich ervan bewust bent. Het gevoel even geen onderdeel te maken van de omgeving behalve de muziek die er op dat moment is…

4Q compleet zijn

Resume

De Audiofile pay-off  “Sensible Audio”, heeft als doel compleet te zijn. Voor u. Deze compleetheid is volgens ons essentieel. Voor u. Het samenspel van de compleetheid is volgens ons ook essentieel. Weer voor u. Deze compleetheid rijgt proces en resultaat, dus fact-based en gevoel aan elkaar.

“…Sensible Audio rijgt proces en resultaat aan elkaar…”

Audiofile heeft inmiddels AGA geïntroduceerd. De Audiofiele Gehoor Analyse. Uniek in zijn soort, gericht op het geven van fact-based adviezen.

Audiofile staat op het punt het 4Q luistermodel te introduceren. Een revolutionaire manier in het beoordelen van audiocomponenten. Speciaal voor u. Opdat Audiofile u fact-based kan adviseren.

Audiofile staat op het punt het 4Q profiel te introduceren. Een unieke 3D digitale interactieve manier om erachter te komen hoe uw huidige audiobalans eruitziet. En in welke mate deze afwijkt van uw wensprofiel. Opdat Audiofile u toonaangevend fact-based kan adviseren…

Of onze vertaling van de Sensible Audio pay-off effectief gaat zijn, moet nog blijken. Of onze goedbedoelde fact-based insteek u daadwerkelijk gaat helpen in het maken van sensible/verstandige keuzes ook. De tijd zal het leren.

Tot dan rest ons niets anders te doen wat eerder beschreven is. “Practice what you preach”. Of op z’n Brabants: “niet lullen, maar poetsen”…