Of Audiofiles definitie van de verschillende streamers in lijn ligt met de ‘officiële’ kan bediscussieerd worden. Echter, voor uw beeldvorming maakt Audiofile onderscheid tussen de volgende soorten streamers:

Netwerkstreamers: een streamer met altijd een DAC aan boord. Denk aan Mytek, Aurender en Moon.

All-in-one streamers: een streamer zonder DAC, maar altijd met een interne Hard Disk Drive of Solid State Drive. Denk aan merken als Aurender en Innuos.

Streaming overig: denk dan de ‘Bridges’. Een puur digitaal doorgeefluik, zonder interne disk en zonder D/A converter.